Gezag

Gepubliceerd op 15 november 2022 om 20:43

2022

šŸŽ„ Voor Langeveld Mediation is 2022 een heel mooi jaar geweest! Een prachtige kantoor ruimte als werkruimte geopend in Sassenheim en een mooie wereldwijde Business Mediation and Negotiation Competition 2022 mogen begeleiden, en een mooi interview gegeven wat in januari te lezen is in een magazine met een oplage van ruim 90.000. Het jaar 2022 stond ook In het teken van veel succesvol afgeronde cursussen en een 2e succesvol afgeronde HBO opleiding. Ook ben ik heel veel ervaringen rijker op het werkgebied van crisisinterventie.Kortom: een heel waardevol jaar!Op de drempel van het nieuwe jaar dank ik u voor het in mij gestelde vertrouwen en de goede samenwerking. Ik wens u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.U kuntĀ www.langeveldmediation.nlĀ ook in de resterende 2022 nog bereiken om evt een afspraak te maken en uiteraard ook in het nieuwe jaar!

Lees meer »

Business Mediation competition 2022

Vorige week heb ik het prachtige Business Mediation competition 2022 mogen begeleiden. Dit is een hele grote Wereldwijde wedstrijd waarbij de finale in Parijs is. Het was hierbij mooi om te zien dat de universiteit studenten heel gemotiveerd waren en enorm geĆÆnteresseerd in mijn bedrijf. Ze waren ook heel benieuwd rondom mijn gedachtengang over mijn mediation competenties (en blijven benieuwd gezien de contacten die er nog zijn na deze mooie wedstrijd). Het is hierbij heel mooi om de studenten te zien groeien nav de verkregen feed-back die ze elke keer kregen na hun casussen en dat je steeds meer ontspanning zag na elke wedstrijd bij de deelnemers. Hierbij zijn er 3 onderdelen die van groot belang kunnen zijn. Hieronder omschrijf ik die onderdelen en hoe ze daar mee om gingen tijdens de wedstrijd.

Lees meer »

Gezag

Vorige week heb ik een hele interessanteĀ bijeenkomst gehad die gegeven werd door een advocaat. Deze bijeenkomst ging over deĀ juridische kaders bij echtscheidingen. Hier werden veel onderwerpen besproken, waarbij 1 onderwerp een hele goede ontwikkeling is. Hieronder zal ik deze interessante en waardevolle informatie omschrijven:

Lees meer »
Blog Langeveld Mediation

Automatisch gezag na erkenning

Vorige week heb ik een hele interessante bijeenkomst gehad die gegeven werd door een advocaat. Deze bijeenkomst ging over de juridische kaders bij echtscheidingen. Hier werden veel onderwerpen besproken, waarbij 1 onderwerp een hele goede ontwikkeling is. Hieronder zal ik deze interessante en waardevolle informatie omschrijven:

Binnenkort zal er dus een nieuwe wet in werking treden die er voor zorgt dat ongehuwde/niet-geregistreerde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijke gezag krijgen. De ongehuwde/niet-geregistreerde partner is vaak de vader van het kind en daar zal ik in deze blog ook vanuit gaan.

 

Huidige regeling

De moeder heeft vanaf de geboorte van rechtswege het gezag over haar kind. Onder de huidige wettelijke regeling dient de vader het gezag apart aan te vragen bij een rechtbank, nadat hij/zij het kind erkend heeft bij de gemeente. Indien men gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder die het kind baart zal er een automatisch ouderlijk gezag plaats vinden. Veel ongehuwde/niet geregistreerde ouders weten niet dat het gezag apart aangevraagd moet worden en daardoor heeft dus vaak alleen de moeder het gezag. Hierdoor kunnen er grote problemen ontstaan als bijvoorbeeld de moeder zal overlijden als het kind nog minderjarig is, de ouders later uit elkaar gaan of als er een meningsverschil zal komen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het kind, zoals bijv een schoolkeuze.

 

Nieuwe regeling

Met de nieuwe wet hoeft het gezag dus niet meer apart aangevraagd te worden, tenzij er een uitzonderingsgrond van toepassing is. Deze uitzonderingsgrond zal kunnen zijn dat de erkenner onbevoegd is tot het gezag, omdat hij bijv een psychische stoornis heeft. In een dergelijk geval verkrijgt de erkenner van rechtswege geen gezamenlijk gezag over het kind. De erkenner kan vervolgens binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank tegen het besluit van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Volgens de initiatiefnemers van de wet sluit de nieuwe wet beter aan bij de maatschappelijk realiteit waarin steeds meer ouders zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderen krijgen. Ongehuwde ouders worden dan op het punt van het gezag gelijkgesteld aan gehuwde ouders. De definitieve datum waarop deze nieuwe wet zal ingaan is nog niet bekend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.

 

Deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.