Interessante artikelen/vragen

Inventarisatieformulier Co-Ouderschap

Co-Ouderschap

Vragen:

Wat moet ik doen als mijn ex-partner geen ouderschapsplan wil maken?

Als je ex-partner weigert mee te werken aan een ouderschapsplan, kan je zelf eenzijdig een ouderschapsplan opstellen en dat aan de Rechtbank toezenden. Dan moet je wel vermelden waarom het niet gelukt is om samen tot een ouderschapsplan te komen. De Rechtbank zal dan moeten oordelen of de redenen voor het niet tot stand komen van een gezamenlijk ouderschapsplan ‘goed genoeg’ zijn of dat hij jullie als ouders zal verwijzen naar een deskundige om toch nog samen te proberen een ouderschapsplan op te stellen. Want als blijkt dat de mogelijkheid om samen een plan op te stellen niet genoeg is afgetast, kan het zijn dat de Rechtbank om die reden de echtscheiding (nog) niet uitspreekt.

Wat als mijn ex de afspraken uit het echtscheidingsconvenant niet nakomt?

Als het gaat om financiële afspraken uit het echtscheidingsconvenant, zoals het niet betalen van alimentatie of het niet nakomen van andere betalingsverplichtingen die in het convenant zijn vastgelegd, dan zul je je tot een deurwaarder of incassobureau moeten wenden. Deze zullen vragen om de beschikking van de rechtbank en om een grosse. Een officieel afschrift heet een grosse waarop staat ‘ in naam der koning’. Dit afschrift wordt afgegeven door degene die het document heeft opgesteld. Bij een notarieel convenant is dat dus de notaris. Een afschrift van een echtscheidingsbeschikking kun je opvragen bij de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken. Dit afschrift kan vervolgens worden gewaarmerkt  (in naam der koning) bij de rechtbank.

Als je ex andere afspraken niet nakomt ligt het moeilijker. Bijvoorbeeld het verdelen van spullen of de afspraak dat de hond om het weekeinde bij je zou zijn. Het grootste probleem zijn vaak de kosten die het incasseren van je gelijk met zich meebrengt. Naast de ergernis die je hebt als je ex gemaakte afspraken niet nakomt, is het altijd erg lastig om gelijk te krijgen. Het beste kun je een deurwaarder om raad vragen. Hij kent als geen ander de (on)mogelijkheden om afspraken na te laten komen. Dan weet je snel of je niet alleen in je recht staat maar ook welke kosten het met zich meebrengt.

Geen contact mogelijk met je ex: Wat te doen?

Je stuurt mailtjes maar krijgt geen antwoord. De app is geblokkeerd. Bellen is niet mogelijk. Help, hoe kom ik nu in gesprek met mijn partner? Hoe kun je vertellen waar je mee zit als iemand niet meer wil luisteren? De eerste manier is om een familielid te vragen hoe het met je ex gaat. Wordt er afstand gehouden om een bepaalde reden? Vraag er naar. Respecteer dat iemand tijd nodig heeft en dring je niet op. Loskomen van je ex is voor iedereen verschillend. Sommigen blijven goed communiceren maar als dit gedurende de relatie al niet het geval was, dan zal dit niet snel beter worden maar eerder moeizamer. Accepteer dat je niet iemand tot communicatie kunt dwingen. Een tweede manier is bijvoorbeeld om een positief verhaal op een leuke kaart te schrijven. Zeg hoe vervelend het is om niets te horen en dat je hoopt dat alles goed gaat. Maak geen verwijten want je weet niet hoe het voor de ander is. Vind je het nodig om excuses op te schrijven? Doe dat dan. Open je hart, vertel wat je voelt en maak je kwetsbaar. Komt er geen reactie, blijf dan op afstand en stop met al die frustrerende pogingen. Want roepen in de woestijn is zonde van je energie.

Er kan ook een hele andere reden zijn om geen contact te hebben. Stel je voor dat er sprake was van een slechte relatie door bijvoorbeeld huiselijk geweld of bedrog van enorme omvang. Dan kan iemand zo bang of boos zijn dat geen enkele poging tot contact wordt geaccepteerd. Dan wordt het eerder als bedreiging gezien. Laat via een goed vriend(in) weten dat je graag onder begeleiding contact wil. Maar probeer ook te begrijpen dat het voor de ander niet meer mogelijk is om contact te hebben. Sluit het af en probeer in een volgende relatie een betere communicatie te hebben over je gevoelens, wees lief en attent voor de ander. Leer ook goed te luisteren naar de ander en toon begrip. Als je dit allemaal heel moeilijk vindt, ga dan in therapie. Want anders maak je weer dezelfde fouten met de volgende partner.

Keuzemenu: