Voorwaarden Langeveld Mediation

Voorwaarden

Iedereen die bij de mediation betrokken is, is aan geheimhouding gebonden. Deelname is vrijwillig en er is commitment nodig om tot een duurzame oplossing te komen. Indien van tevoren aangekondigd en door beiden akkoord bevonden, is het meenemen van een belangenbehartiger toegestaan.

 

Langeveld Mediation logo
Langeveld Mediation Voorwaarden.

Keuzemenu: