Mediation versus rechtspraak

Als er sprake is van een conflict, kun je ervoor kiezen om naar de rechter te gaan. Deze weg kent alleen maar verliezers. Het is duur, tijdrovend en de uitkomst is slechts een oplossing voor het juridische geschil en bovendien onvoorspelbaar. Daarnaast is de verhouding tussen partijen, na een uitspraak van de rechter vaak verslechterd. Als je een mediator inschakelt, houd je de uitkomst in eigen hand en wordt er een oplossing gevonden die aan de belangen van beide partijen tegemoet komt. Daarnaast is mediation een stuk goedkoper en sneller dan een gang naar de rechter. 
Na afsluiting van het mediation traject is de verhouding tussen partijen vaak aanzienlijk verbeterd. Zeker als je een duurzame relatie met elkaar hebt, is dit een groot voordeel. Denk bijvoorbeeld aan ex-partners die in de toekomst als co-ouders de kinderen samen groot willen brengen of een aannemer en een toeleverancier die in de toekomst nog afhankelijk van elkaar zijn.

Keuzemenu: