Over mij/ervaring

Langeveld Mediation Mike Langeveld

Over mij

Ik ben Mike Langeveld, woonachtig in de bollenstreek en mijn prachtige en multifunctionele kantoor is op de grens Lisse/Sassenheim (in Sassenheim). Ik ben vader van 4 fantastische kinderen. Mijn werkzaamheden zijn 25 jaar binnen de hulpverlening en het regievoeren waarbij ik met heel veel (soms extreme) conflicten te maken heb. Onder andere (complexe) echtscheidingen en zakelijke conflicten en meer persoonlijke conflictenIk leerde met conflictsituaties te dealen en daarbinnen de-escalerend op te treden. Na zelf een scheiding te hebben meegemaakt, ontdekte ik een voorliefde om mensen te helpen in o.a. dit soort situaties. In mijn rol als mediator staat persoonlijk contact voorop omdat ik ervan overtuigd ben dat door oprechte aandacht mensen het beste tot hun recht komen. Dat doe ik op een onpartijdige, respectvolle en een eerlijke wijze. Deze expertises onderscheiden mij van collega-mediators. Ik deins niet terug voor complexe situaties. Om mijn werk goed te kunnen doen, vind ik het belangrijk om ook ontspanning te vinden. Dat doe ik door het avontuur te zoeken in het motor rijden en te sporten. Ik maak daarnaast ook graag reizen naar mooie plekjes in de wereld om de daar opgedane ervaringen mee naar huis te nemen.

Kantoorruimte Langeveld Mediation

Ervaring

Naast vele jaren werkervaring als zelfstandig ondernemer binnen de hulpverlening heb ik ook in de Jeugdzorg en het gevangeniswezen gewerkt. Bij deze werkgevers heb ik veel te maken gehad (en nog steeds) met crisisinterventie en spoedhulp.
Bij justitie en de Jeugdzorg werk(te) ik met ouders en kinderen in complexe problematische situaties, zoals begeleiding in (complexe) echtscheidingen en meer complexe dingen bij de gezinnen en instanties. Ik heb gemerkt dat als alle betrokkenen hun gezamenlijke belangen zien, er respect en waardering voor elkaar komt. Als buurtbemiddelaar en tijdens mijn bedrijfsmediation trajecten ervaar ik dit ook bij de betrokken personen.
Tijdens mijn Mediation opleiding heb ik veel theoretische kennis opgedaan wat ik in de praktijk uitvoer bij zowel zakelijke als familie conflicten.

Ik ben ingeschreven bij het ADR Register (het wereldwijde keurmerk en register voor goed opgeleide professionele ADR practitioners)

Langeveld Mediation beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten. Ik kan wanneer de situatie daarom vraagt advies inwinnen of een kennismaking verzorgen.

In 2022 en 2024 heb ik de (wereldwijde) Business Mediation Competition begeleid als Supervisor voor het Centrum voor Conflicthantering en de Nederlandse Mediatorsvereniging. 

Daarnaast heb ik veel geïnvesteerd in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik ben onder meer coach binnen de hulpverlening en ik heb de afgelopen jaren meerdere relevante opleidingen succesvol afgerond.

Waaronder: HBO Mediation (MfN) en Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, Sociale Psychologie, Gehechtheidsrelatie, Traumasensitief Werken, LVB en Opvoeden, Juridische Kaders, Succesvol Onderhandelen, Integriteit en vele opleidingen meer.

Zie hieronder voor mijn afgeronde opleidingen.

Opleiding Jaar
Praten met kinderen over kindermishandeling 2024
LHBTIQ+ Sensitief en inclusief werken 2024
Middelengebruik bij jongeren 2024
Omgaan met emotie en agressie training 2023
Crisis training 2023
Traumasensitief werken 2023
Herkenning Psychoses 2023
Suïcidepreventie 2023
Conflictvaardig op het werk via arbeidsmediation 2023
Out of the box denken 2022
Conflicthantering 2022
Juridische kaders bij echtscheidingen 2022
Sociale psychologie beïnvloeden bij groepen 2022
Sociale psychologie: intrapersoonlijke fenomenen 2022
Hou me vast & laat me los (gehechtheidsrelatie tussen een kind en zijn opvoeders) 2022
Traumasensitief werken 2022
Integriteit 2022
Succesvol onderhandelen 2022
Juridische kader Jeugdbescherming 2022
Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) 2022
Juridische kader 2022
LVB en opvoeden 2022
Signaleren en stoppen seksueel misbruik 2022
De Schriftelijke Aanwijzing 2022
Plan van aanpak na verzoek OTS (onder toezich stelling) 2022
Verdiepingsopleiding Beroepscode, -ethiek en tuchtrecht 2021
Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening 2021
Privacy 2021
Talent ontwikkelen 2019
Timemanagement 2019
Financiële verslagen lezen 2019
Presenteren 2018
Gedragsrapportage en vastlegging 2018
Deskundigheidsbevordering Radicalisering 2018
Omgaan met culturele en etnische diversiteit 2017
Omgaan met licht verstandelijk beperkten in detentie 2017
Gesprekstechnieken 2017
Leiderschap 2017
Teamwork nóg beter 2017
Tuchtrecht 2017
Jihadisme en terrorisme 2016
Motiverende bejegening 2010
Sport en spelleider 2009
Terugdringen recidive 2008
Voortgezette opleiding Intern Bijstandsteam 2002 (keert jaarlijks terug)
Training eerste contact bij gijzeling 2002
Bedrijfshulpverlening/Ploegleider 2001 (keert jaarlijks terug)
Primaire opleiding Intern Bijstandsteam 2001

Keuzemenu: