Arbeidsmediation / Groepsmediation

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een beproefde methode waarmee je jullie arbeidsconflict buiten de rechter om snel, efficiënt en effectief naar een bevredigende uitkomst brengt. Arbeidsmediation is een vorm van bemiddeling door een mediator.

Arbeidsmediation wordt vaak ingezet bij ondermeer:

  • Ziekteverzuimsituaties
  • Wrijving tussen collega’s
  • Disfunctioneren
  • Leiderschapsissues
  • Melding van mogelijke misstanden
  • Dreigende ontslagsituaties om diverse uiteenlopende redenen

De mediator bemiddelt en begeleidt jullie bekwaam door een lastig proces, zorgt ervoor dat emoties in goede banen worden geleid, stelt jullie de juiste vragen, helpt om partijen goed naar elkaar te laten luisteren en stuurt en denkt mee richting een constructieve oplossing.

Waarom kiezen voor arbeidsmediation

Zonder goede bemiddeling en begeleiding kan een schijnbaar eenvoudige ruzie op de werkvloer escaleren tot een destructief arbeidsconflict. Met arbeidsmediation besparen jullie je de juridische kosten van rechtsbijstand uit, voorkomen jullie een langslepende procedure bij de rechter, een hoop frustratie en een onzekere uitkomst. Bij arbeidsmediation is de kans op een vlotte positieve uitkomst hoog. Gemiddeld bijna driekwart van alle arbeidsmediations wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst of andere afspraken. Reeds meer dan 23 jaren houd ik mij bezig bij het bemiddelen en oplossen van conflicten in alle uiteenlopende soorten en maten. Bij het helpen oplossen van arbeidsconflicten word ik niet alleen ingeschakeld als arbeidsmediator, maar ook als conflictcoach, als intervisie begeleider en als professional in conflicthantering.

Conflictoplossing in breder verband

Met groepsmediation worden conflictoplossing binnen een bedrijf in breder verband aangepakt. Tijdens de groepsmediation worden doelen gesteld voor het eindresultaat en worden de deelnemers, aan de hand van gestructureerde verheldering van het conflict, ondersteund. In de praktijk gaat het meestal om het verbeteren van de samenwerking, het versterken van vertrouwen en het borgen van een constructieve gezamenlijke toekomst.

Keuzemenu: