Arbeidsmediation / Groepsmediation

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een beproefde methode waarmee je jullie arbeidsconflict buiten de rechter om snel, efficiënt en effectief naar een bevredigende uitkomst brengt. Arbeidsmediation is een vorm van bemiddeling door een mediator.

Arbeidsmediation wordt vaak ingezet bij ondermeer:

  • Ziekteverzuimsituaties
  • Wrijving tussen collega’s
  • Disfunctioneren
  • Leiderschapsissues
  • Melding van mogelijke misstanden
  • Dreigende ontslagsituaties om diverse uiteenlopende redenen

De mediator bemiddelt en begeleidt jullie bekwaam door een lastig proces, zorgt ervoor dat emoties in goede banen worden geleid, stelt jullie de juiste vragen, helpt om partijen goed naar elkaar te laten luisteren en stuurt en denkt mee richting een constructieve oplossing.

Voor het oplossen of voorkomen van een conflict tussen partijen die contractueel aan elkaar gebonden zijn, is mediation het meest effectieve en minst beschadigende middel voor alle betrokkenen. Het zorgt ervoor dat partijen weer positief met elkaar kunnen samenwerken. Daarnaast wordt het onderlinge vertrouwen hersteld en veel kosten bespaard.

Waarom kiezen voor arbeidsmediation

Zonder goede bemiddeling en begeleiding kan een schijnbaar eenvoudige ruzie op de werkvloer escaleren tot een destructief arbeidsconflict. Met arbeidsmediation besparen jullie je de juridische kosten van rechtsbijstand uit, voorkomen jullie een langslepende procedure bij de rechter, een hoop frustratie en een onzekere uitkomst. Bij arbeidsmediation is de kans op een vlotte positieve uitkomst hoog. Gemiddeld ruim driekwart (75%) van alle arbeidsmediations wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst of andere afspraken. Reeds meer dan 24 jaren houd ik mij bezig bij het bemiddelen en oplossen van conflicten in alle uiteenlopende soorten en maten. Bij het helpen oplossen van arbeidsconflicten word ik niet alleen ingeschakeld als arbeidsmediator, maar ook als conflictcoach, als intervisie begeleider en als professional in conflicthantering.

Mediation bij organisaties heeft een hoog slagingspercentage (ruim 75%) Hiermee besparen organisaties veel geld.

Wat kan mediation betekenen in arbeidskwesties?

Juist in een vroeg stadium kan de inzet van een mediator al van grote waarde zijn. Bijvoorbeeld als de arbeidskwestie alleen nog maar bestaat uit onvrede over een situatie. Of over het (niet) handelen van de medewerker of afdeling. Of er is een raar onderbuikgevoel. Wat een mediator al in het begin van een dreigend arbeidsconflict kan betekenen, is dat niet de standpunten van de beide partijen over en weer worden besproken -zoals vaak gebeurt in een intern gesprek tussen werkgever en werknemer-, maar dat naar de achterliggende belangen wordt doorgevraagd. Voor beide partijen zal op deze manier inzicht komen waar het voor beiden écht om gaat. Samen kunnen ze de beste oplossing vinden, die voor beide partijen gaat werken en die tevredenheid oplevert.

Het vroeger inzetten van een mediator geeft eerder duidelijkheid voor beide partijen. Het scheelt veel ergernis en onvrede over een lange periode. Binnen enkele mediationgesprekken weten partijen waar ze met elkaar aan toe zijn en wat er nodig is om tot een oplossing te komen. Win-win.

Conflictoplossing in breder verband

Met groepsmediation worden conflictoplossing binnen een bedrijf in breder verband aangepakt. Tijdens de groepsmediation worden doelen gesteld voor het eindresultaat en worden de deelnemers, aan de hand van gestructureerde verheldering van het conflict, ondersteund. In de praktijk gaat het meestal om het verbeteren van de samenwerking, het versterken van vertrouwen en het borgen van een constructieve gezamenlijke toekomst.

Keuzemenu: