Scheiding / scheiden

Stappenplan voor de scheiding

U heeft voor uzelf besloten dat het niet langer meer zo gaat en dat u wilt scheiden. Niet alleen emotioneel, maar ook op zakelijk gebied dient u veel beslissingen te nemen. In het volgende stappenplan bij de scheiding help ik u op de juiste weg om de scheiding in goede banen te loodsen.

Stap 1. Vertel het uw partner

De eerste stap is mogelijk de moeilijkste. U gaat u partner vertellen dat u wilt gaan scheiden. Doe dit altijd persoonlijk, hoe angstig u dit wellicht vindt. Geef uw partner de mogelijkheid om alles te laten bezinken, waardoor er voor jullie beide tijd genomen kan worden voor de vervolgstappen rondom de scheiding. Begin niet gelijk met verwijten, maar vertel het waarom het volgens u beter is om gescheiden verder te gaan. Probeer zo veel mogelijk met elkaar in contact te blijven hierover en praat er uitgebreid over met elkaar. Als jullie mogelijk op een goede manier gaan scheiden, voorkomen jullie wellicht in een latere fase problemen. U kunt samen gaan scheiden met de hulp van Langeveld Mediation in Sassenheim (Duin- en Bollenstreek e.o.)

Stap 2. Zoek de juiste hulp voor jullie scheiding

Om een echtscheiding af te ronden moet u de hulp van een mediator of een advocaat inschakelen. Alleen een advocaat mag een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, waarna de echtscheiding door de rechter wordt uitgesproken. Langeveld Mediation regelt dit voor u in samenwerking met een ervaren advocaat, waar uzelf geen werk aan hebt. Als u goed met uw ex-partner overweg kan, dan kan een mediator bij de echtscheiding helpen. Met de hulp van de mediator  komt u in gezamenlijk overleg tot gemeenschappelijke afspraken. De mediator is hierbij een onafhankelijke partij, die slechts het proces in goede banen leidt. Lukt het echter niet om samen met uw ex-partner tot goede afspraken te komen, dan zoeken zowel u als uw ex-partner een eigen advocaat. Dit proces zal minder tot gezamenlijke afspraken leiden, en een ander financieel kostenplaatje met zich meebrengen. Er zal dan een gesprek plaats vinden met de advocaten. Er wordt dan een verzoekschrift ingediend met een echtscheidingsconvenant bij de rechtbank. De rechter oordeelt vervolgens over het verzoekschrift en beslist over de elementen waar u het samen niet over eens kunt worden.

Stap 3. Stel het financiële plan op

Er moeten belangrijke afspraken gemaakt worden over de financiën bij een echtscheiding. Hoe verdelen jullie de bezittingen en schulden van u en uw ex-partner? Wat wordt er met een evt koopwoning gedaan? En hoe hoog zal de alimentatie worden? Stel daarom een financieel plan op waarbij u een volledig overzicht maakt van alle bezittingen en de evt schulden. Zorg ook dat u bewijsstukken heeft, zoals een notariële hypotheekacte en het eigendomsbewijs van de koopwoning. Andere belangrijke financiële documenten kunnen zijn, zijn de kapitaalverzekering, lijfrentepolis, bankafschriften van de bank en spaartegoeden, beleggingen en de aangiftes inkomstenbelasting van de afgelopen jaren. Ook zijn evt voertuigen belangrijk en een lijst van de inboedel. Maak ook alvast een lijst hoe u de inboedel wordt verdeeld. Hoe meer u van te voren overlegd met uw ex-partner over deze punten, des te sneller en eenvoudiger de scheiding zal verlopen bij Langeveld Mediation. Uiteindelijk zal ik alle afspraken over de verdeling vastleggen in het echtscheidingsconvenant.   

Finaincieel plan Langeveld Mediation

Stap 4. De alimentatie

De volgende stap binnen het stappenplan van de scheiding is de alimentatie. Na de scheiding bent u of uw ex-partner verplicht om partneralimentatie te voldoen als de andere partner niet in het levensonderhoud kan voorzien. Hierbij kijkt een rechter naar de inkomsten van de partner, de draagkracht van de andere partner en de levensstandaard gedurende het huwelijk. Verzamel daarom bewijsstukken van alle vaste lasten en het inkomen van zowel u als uw ex-partner. Ook is dit het moment in het stappenplan bij de scheiding om te bedenken hoe u in de toekomst wilt gaan wonen. Bent u van plan om uw ex-partner uit te kopen, zodat u het koophuis op uw eigen naam kunt zetten? Of wilt u een huis gaan huren na de scheiding?

Stap 5. Afspraken over de kinderen

Zijn er kinderen betrokken bij jullie scheiding? Dan moeten jullie bij de scheiding stappen gaan ondernemen om de kinderen een zo goed mogelijke toekomst te kunnen (blijven) geven. Zo hebben jullie als ouder een zorg- en een opvoedingstaak voor de kinderen. Het maakt hierbij niet uit of u getrouwd bent, samenwoont, gescheiden bent of uit elkaar gaat: Deze zorgplicht blijft bestaan. Kinderen kunnen echter niet op 2 woonplekken tegelijk wonen, waardoor u met uw ex-partner afspraken moet maken over de opvoeding. Deze afspraken heten ook wel de omgangsregeling. Deze afspraken legt u vast in een ouderschapsplan. Naast de omgangsregeling staan in het plan ook de afspraken over de kinderalimentatie, de zorg- en opvoedingstaken, hoe u elkaar informeert bij belangrijke gebeurtenissen en de verdeling van de vakanties. Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht en essentieel bij het verzoekschrift tot de echtscheiding. Langeveld Mediation  zal u helpen om dit ouderschapsplan duidelijk op papier te zetten, zodat voor iedereen duidelijk is wat de gemaakte afspraken zijn en er hierdoor ook meer rust zal ontstaan bij de kinderen. De wetgever heeft het liefst dat de kinderen worden betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Vooral rondom de afspraken waar ze zelf gelijk mee te maken krijgen, is dit van belang. Uiteraard moeten de wensen van de kinderen wel realiseerbaar zijn, en u hoeft de wensen niet altijd op te volgen, maar het is wel verstandig om er rekening mee te houden.

Overleg met kinderen rondom plan Langeveld Mediation

Stap 6. Maak de scheiding definitief bij de rechter

Zodra alles is afgesproken, is het uitspreken van de scheiding door de rechtbank in feite slechts een formaliteit. Als u het echter niet volledig eens bent met uw ex-partner, hakt de rechter deze knopen door. Indien u het daarna niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, dan staat de mogelijkheid tot hoger beroep open. U heeft hier 3 maanden de tijd voor. Aangezien het een aantal maanden kan duren voordat de scheiding is afgerond, is het verstandig om een voorlopige voorziening aan te vragen. Zo kan de rechter een tijdelijke alimentatie toewijzen of besluiten waar de kinderen tot de definitieve uitspraak zullen gaan wonen. De volgende stap in het stappenplan bij een scheiding is dat de uitspraak wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Deze beschikking moet binnen zes maanden zijn ingeschreven, anders verliest het zijn kracht en blijft u getrouwd met uw ex-partner. Dan moet u weer van voren af aan opnieuw beginnen.

Keuzemenu: