"Soms kun je een oplossing niet vinden omdat je vast houdt aan je eigen verwachtingen."

Wat is Mediation

Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of een arbeidsgeschil. Het gaat bij het vinden van de oplossing niet om wie er juridisch gelijk heeft. Mediation lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen.

Mediation is de beste manier om een vastgelopen conflict op te lossen. Met behulp van een onpartijdige, neutrale conflictprofessional, de mediator, gaan jullie in gesprek, opzoek naar jullie eigen oplossingen; vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid. Geschikt voor zowel zakelijke als privé relaties. Conflicten ontstaan wanneer de communicatie verstoord raakt. Vaak onbedoeld. Deze (aankomende) conflicten kunnen zich afspelen bij alles wat we doen en waar we komen: in het persoonlijke leven, op de werkvloer, in de woonomgeving, bij de overheid, in het maatschappelijke leven. Als verschillende mensen met elkaar in conflict zijn en men hier niet zelf uit kan komen, kan het inschakelen van een advocaat en daarna de gang naar de rechtbank uitkomst bieden. Het risico is echter groot dat deze uitkomst niet voor iedere betrokken partij even wenselijk is. Bij mediation kiezen partijen die met elkaar in conflict zijn ervoor om sámen, met behulp van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator), te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Afhankelijk van het conflict bestaat een mediation vaak uit meerdere gesprekken. De gemaakte afspraken worden, naar wens, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen is de mediation afgerond. Deze overeenkomst is bindend.

 

Langeveld Mediation logo

De rol van de mediator

De mediator brengt de verstoorde communicatie weer op gang, begeleidt de betrokken partijen en structureert het proces, zodat de partijen zich kunnen concentreren op de inhoud. De mediator neemt daarbij een neutrale en onpartijdige positie in. Dat wil zeggen: ik ben er voor alle partijen en ik neem geen stelling.

 

Langeveld Mediation Mike Langeveld

Kijk naar mijn afgeronde opleidingen (en jaren werkervaring en de mediation register certificaten) en u bent bij Langeveld Mediation aan het goede adres.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation heeft veel voordelen:

 • Beide partijen denken na over een oplossing voor het conflict;
 • Beide partijen houden zelf de volledige regie in het oplossen van het conflict;
 • Een verbeterde verstandhouding tussen de deelnemers;
 • Mediation verloopt sneller en is goedkoper dan een juridische procedure;
 • In mediation gemaakte afspraken zijn bindend;
 • De kosten worden in principe door de partijen gedeeld (veel goedkoper hierdoor). Uiteraard zijn andere afspraken tussen de partijen ook mogelijk;
 • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst;
 • Mediation is informeler dan een juridische procedure;
 • Bij mediation hoeven partijen zich niet te beperken tot juridische argumenten;
 • Alles wat ter sprake komt tijdens mediation is vertrouwelijk.  
 • Als betrokkenen er niet uitkomen staat de weg naar de rechter altijd nog open;

Wat is een (ADR) Register mediator?

ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Het ADR-register is sinds 2008 een ISO 9001-gecertificeerd internationaal register dat onderdeel is van de Global Network Group. Het heeft verschillende internationale accreditaties. Mediator is een onbeschermde titel, net zoals makelaar een onbeschermde titel is. Dat betekent dat in principe iedereen zichzelf mediator mag noemen. Dit verandert als er een kwaliteitskeurmerk aan wordt gehangen: dan is het wél een beschermd beroep. Daarom is het ADR-register opgericht. Mediators die een beschermde titel willen dragen, kunnen zich bij dit register registreren. 

Voorwaarden: Je dient te beschikken over minimaal een HBO-diploma en een bewijs dat u een kwalificerende scope-relevante beroepsopleiding hebt gevolgd. De register mediator moet zijn geslaagd voor een kennistoets en een assessment of vaardigheidstoets. Ook dien je diverse andere bewijsstukken op te geven, waaronder een registratiebewijs van het bedrijf, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en referentiebrieven van cliënten. Hierna ben je ingeschreven en ben je officieel een ADR-register mediator.

Langeveld Mediation is gecertificeerd als register mediator

Reviews 

Als je investeert in een gesprek, ontstaat er vaak al een stuk ontspanning.

Keuzemenu: