2022

šŸŽ„ Voor Langeveld Mediation is 2022 een heel mooi jaar geweest! Een prachtige kantoor ruimte als werkruimte geopend in Sassenheim en een mooie wereldwijde Business Mediation and Negotiation Competition 2022 mogen begeleiden, en een mooi interview gegeven wat in januari te lezen is in een magazine met een oplage van ruim 90.000. Het jaar 2022 stond ook In het teken van veel succesvol afgeronde cursussen en een 2e succesvol afgeronde HBO opleiding. Ook ben ik heel veel ervaringen rijker op het werkgebied van crisisinterventie.Kortom: een heel waardevol jaar!Op de drempel van het nieuwe jaar dank ik u voor het in mij gestelde vertrouwen en de goede samenwerking. Ik wens u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.U kuntĀ www.langeveldmediation.nlĀ ook in de resterende 2022 nog bereiken om evt een afspraak te maken en uiteraard ook in het nieuwe jaar!

Lees meer »

Business Mediation competition 2022

Vorige week heb ik het prachtige Business Mediation competition 2022 mogen begeleiden. Dit is een hele grote Wereldwijde wedstrijd waarbij de finale in Parijs is. Het was hierbij mooi om te zien dat de universiteit studenten heel gemotiveerd waren en enorm geĆÆnteresseerd in mijn bedrijf. Ze waren ook heel benieuwd rondom mijn gedachtengang over mijn mediation competenties (en blijven benieuwd gezien de contacten die er nog zijn na deze mooie wedstrijd). Het is hierbij heel mooi om de studenten te zien groeien nav de verkregen feed-back die ze elke keer kregen na hun casussen en dat je steeds meer ontspanning zag na elke wedstrijd bij de deelnemers. Hierbij zijn er 3 onderdelen die van groot belang kunnen zijn. Hieronder omschrijf ik die onderdelen en hoe ze daar mee om gingen tijdens de wedstrijd.

Lees meer »

Gezag

Vorige week heb ik een hele interessanteĀ bijeenkomst gehad die gegeven werd door een advocaat. Deze bijeenkomst ging over deĀ juridische kaders bij echtscheidingen. Hier werden veel onderwerpen besproken, waarbij 1 onderwerp een hele goede ontwikkeling is. Hieronder zal ik deze interessante en waardevolle informatie omschrijven:

Lees meer »

Keuzemenu: