Vakantie (periode)

Op vakantie......en dan scheiden?

In deze periode is iedereen vaak in de ban van vakantie(stress). Heel veel gezinnen gaan dan gezellig op vakantie. Nou ja, gezellig....

We staan er vaak niet bij stil, maar er zijn veel gezinnen die gaan samen op vakantie voordat ze besluiten om definitief uit elkaar te gaan. Onder het mom van "we proberen het nog een keer....voor o.a. de kinderen" of "we willen de kinderen niet de vakantie ontnemen", gaan er misschien wel duizenden gezinnen wellicht een laatste maal 'samen' op vakantie. Daarnaast is het echter ook zo dat duizenden mensen in de vakantie erachter komen dat ze echt niet meer gelukkig zijn als gezin en binnen hun huidige relatie. Vaak zijn ze dan bezig met vragen zoals "is dit wel de partner waar ik oud mee wil worden?", Is dit wel wat ik wil?" en "Wil ik op deze wijze mijn (verdere) leven inrichten?" De vakantie is vaak de druppel om hun partner, meestal ná de vakantie, te melden dat ze willen scheiden. Hoe dan ook. Als u en uw gezin dit meemaken is dat heel heftig. Er breekt een periode aan waarin er mogelijk veel emoties zijn en u alle kanten op wordt geslingers. Dit is heel vervelend, want naast deze heftige emoties wordt u ook geacht van alles te gaan regelen waar uw (ex)-partner al dan niet aan wil meewerken. En dan zijn er natuurlijk ook de kinderen........

Houding ten opzichte van de kinderen:

Als onoverkomelijk is dat jullie uit elkaar gaan en jullie hebben het de kinderen verteld is het goed om een aantal aandachtspunten mee te nemen:

  • Praat niet in negatieve bewoordingen over elkaar in het bijzijn van de kinderen
  • Laat de kinderen nooit kiezen voor 1 van de ouders! in geen enkel opzicht. Geef de kinderen juist nu het gevoel dat het van beide ouders mag houden
  • Maak geen enkele belofte die jullie niet kunnen nakomen
  • Gebruik je kind niet als boodschapper naar de andere ouder toe
  • Houdt zo veel mogelijk vast aan bestaande rituelen en structuren. Dit geeft veel houvast en stabiliteit in deze onzekere periode
  • Vermijd zo veel mogelijk conflicten, zeker in het bijzijn van de kinderen.

Hopelijk bent u iets geholpen met deze blog. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met Langeveld Mediation opnemen.

Lees meer »

2022

šŸŽ„ Voor Langeveld Mediation is 2022 een heel mooi jaar geweest! Een prachtige kantoor ruimte als werkruimte geopend in Sassenheim en een mooie wereldwijde Business Mediation and Negotiation Competition 2022 mogen begeleiden, en een mooi interview gegeven wat in januari te lezen is in een magazine met een oplage van ruim 90.000. Het jaar 2022 stond ook In het teken van veel succesvol afgeronde cursussen en een 2e succesvol afgeronde HBO opleiding. Ook ben ik heel veel ervaringen rijker op het werkgebied van crisisinterventie.Kortom: een heel waardevol jaar!Op de drempel van het nieuwe jaar dank ik u voor het in mij gestelde vertrouwen en de goede samenwerking. Ik wens u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.U kuntĀ www.langeveldmediation.nlĀ ook in de resterende 2022 nog bereiken om evt een afspraak te maken en uiteraard ook in het nieuwe jaar!

Lees meer »

Business Mediation competition 2022

Vorige week heb ik het prachtige Business Mediation competition 2022 mogen begeleiden. Dit is een hele grote Wereldwijde wedstrijd waarbij de finale in Parijs is. Het was hierbij mooi om te zien dat de universiteit studenten heel gemotiveerd waren en enorm geĆÆnteresseerd in mijn bedrijf. Ze waren ook heel benieuwd rondom mijn gedachtengang over mijn mediation competenties (en blijven benieuwd gezien de contacten die er nog zijn na deze mooie wedstrijd). Het is hierbij heel mooi om de studenten te zien groeien nav de verkregen feed-back die ze elke keer kregen na hun casussen en dat je steeds meer ontspanning zag na elke wedstrijd bij de deelnemers. Hierbij zijn er 3 onderdelen die van groot belang kunnen zijn. Hieronder omschrijf ik die onderdelen en hoe ze daar mee om gingen tijdens de wedstrijd.

Lees meer »

Gezag

Vorige week heb ik een hele interessanteĀ bijeenkomst gehad die gegeven werd door een advocaat. Deze bijeenkomst ging over deĀ juridische kaders bij echtscheidingen. Hier werden veel onderwerpen besproken, waarbij 1 onderwerp een hele goede ontwikkeling is. Hieronder zal ik deze interessante en waardevolle informatie omschrijven:

Lees meer »

Keuzemenu: